Veel van uw sportieve prestaties, ook als fietser, hebben te maken met het kunnen sporten in ideale fysieke omstandigheden. Blessures en pijn, verkeerde houdingen en overbelastingen zullen het niveau van uw trainingen en wedstrijden aanzienlijk naar beneden halen. Hebt u het gevoel dat u belemmerd wordt door voorgaande zaken? Alpha fysiotherapie Culemborg helpt u om deze problemen op te lossen.

Wat is fysiotherapie?

Fysiotherapie behoort tot de paramedische disciplines en spitst zich toe op het bewegingsapparaat van het menselijk lichaam. Pijn en ongemakken veroorzaakt door spieren en gewrichten, blessures en een verkeerde houding zijn de uitdagingen waar een fysiotherapeut al zijn kennis en ervaring aan geeft.
We kunnen met zekerheid stellen dat de behandelingen van een fysiotherapeut niet alleen een curatieve, maar zeker ook een preventieve werking hebben. Naast het behandelen van acute en chronische aandoeningen, zal ingezet worden op het vermijden van dergelijke problemen in de toekomst.
Om in Nederland de titel van fysiotherapeut te mogen dragen, is het behalen van het officieel erkend diploma vereist.

Behandelwijzen

In eerste instantie zal een fysiotherapeut een grondig lichamelijk onderzoek uitvoeren om de precieze aard en intensiteit van de klachten op te sporen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal dan een behandelplan opgesteld worden. Vaak zullen de behandelingen bestaan uit een combinatie van massage en oefeningen, er wordt dus van de patiënt ook een grote mate van inspanning gevraagd om tot een goed resultaat te komen. Het doel is hier om de pijn te verlichten of weg te nemen en om de bewegingsmogelijkheid te vergroten. Niet alleen tijdens de therapie zelf, maar ook thuis zal de patiënt op geregelde tijdstippen de aangeleerde oefeningen uitvoeren. Eens de klachten drastisch verminderd of helemaal verholpen zijn, zal ook gewerkt worden aan het aannemen van correcte lichaamshoudingen om herhaling van de klachten in de toekomst zoveel als mogelijk te vermijden.

Fysiotherapie voor sporters

Als sporter is een goede lichaamshouding en het correct uitvoeren van bewegingen van groot belang, zowel om het risico op blessures te verkleinen als om het niveau van de sportieve prestaties te verhogen. Zowel de recreatieve als de competitieve sporter hebben dus alle baat bij professionele begeleiding door een ervaren fysiotherapeut.